Kinderen

Wat doet een kinderergotherapeut?

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten, zoals zichzelf aan- of uit kleden, veters strikken of om zelf te eten. Soms is ook het zelfstandig uitvoeren van taken op school moeilijk. Het kan zijn dat je kind niet goed weet hoe hij/zij een taak moet aanpakken, of het voelt zich onzeker over het eigen handelen. Aan deze problemen kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Kinderergotherapie ondersteunt kinderen om de dagelijkse activiteiten weer zo goed en zelfstandig mogelijk uit te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van elk kind en de omgeving waarin de activiteiten uitgevoerd moeten worden.

Hulpvragen

Enkele hulpvragen waarbij de kinderergotherapeut ingeschakeld kan worden:

Kleuter- en schoolse vaardigheden

 • Schrijfproblemen: slordig schrijven, letters en/of cijfers omkeren, onvoldoende ontwikkeling van de voorkeurshand
 • Moeite met knippen, kleuren, knutselen
 • Problemen in de fijne motoriek
 • Planningsproblemen
 • Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Problemen met het zelfstandig uitvoeren van taakjes
 • Concentratie- en aandachtsproblemen

ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven)

 • Moeite met aan- en uitkleden, veters strikken, knoopjes dichtmaken
 • Problemen in de fijne motoriek
 • Weinig of moeilijk kunnen spelen
 • Beperkt inzetten van een lichaamszijde
 • Problemen met douchen, wassen, haren kammen
 • Problemen met het zelfstandig uitvoeren van taakjes

Beweging

 • Moeite met bewegen
 • Angst om te vallen of bewegen, niet graag klimmen of fietsen
 • Problemen in de fijne motoriek
 • Problemen met zitten
 • Beperkt inzetten van een lichaamszijde
 • Moeite met samenwerking van de handen
 • Problemen met oog-hand coördinatie
 • Onhandigheid, vaak iets laten vallen of omstoten

Prikkelverwerking

 • Problemen in de prikkelopname- en verwerking
 • Overgevoeligheid voor prikkels die via oren, ogen, reuk, smaak, tast en evenwicht binnenkomen
 • Moeite met concentreren, snel afgeleid zijn, moeilijk stil kunnen zitten

Werkwijze

Aanmelding

U kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Bij de meeste verzekeringen is geen verwijzing voor ergotherapie nodig en kan uw kind via DTE (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie) terecht. Tijdens het eerste consult wordt dan een korte screening afgenomen welke wordt teruggekoppeld aan de huisarts. De behandelingen vinden in de meeste gevallen plaats op de praktijk, in overleg kunnen deze ook thuis of op school plaatsvinden.

Kennismaking

Tijdens het eerste consult met één van onze ergotherapeuten, nemen wij graag de tijd om uw kind beter te leren kennen en te bekijken welke ergotherapeutische hulpvragen er zijn. Samen met de ergotherapeut wordt gekeken welke dagelijkse activiteiten voor uw kind belangrijk zijn en bij welke dagelijkse handelingen hij/zij beperkingen ervaart. Dit gebeurt meestal door een gesprek, vragenlijst of observatie van activiteiten. Wij kunnen dan goed in kaart brengen waarom iets niet lukt.

Behandeling

Als de ergotherapeutische hulpvragen in kaart zijn gebracht, wordt er samen met u en uw kind met de besproken waar de komende tijd aan gewerkt wordt. Er wordt bepaald wat er tijdens de ergotherapiebehandeling geoefend kan worden, maar ook welke training en/of begeleiding thuis of op school een aanvulling kan zijn. Meestal is er wekelijks een behandelmoment bij de ergotherapie. Om verbetering te kunnen bereiken, is het belangrijk dat er thuis ook geoefend wordt. Daarom is het fijn als er altijd een betrokkene van het kind aanwezig is bij de behandeling.

Afronding

Na een aantal consulten evalueert de ergotherapeut met u en uw kind hoe de behandeling verloopt en of er nog doelen zijn waar aan gewerkt kan worden. Indien alle doelen zijn bereikt wordt de ergotherapiebehandeling afgerond. De huisarts of specialist wordt op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling. Indien nodig kan er in de toekomst altijd een nieuw consult ingepland worden.

Expertise

Ergotherapie Noord-Limburg heeft zich door middel van aanvullende scholingen, werkervaring en deelname in netwerken op een aantal gebieden extra gespecialiseerd. Op deze terreinen zijn onze kinderergotherapeuten extra deskundig: