Praktijk

Ergotherapie Noord-Limburg behandelt alle kinderen, (jong)volwassenen en ouderen die lichamelijke en/of cognitieve beperkingen ervaren en daardoor de alledaagse handelingen niet meer naar wens kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ziekte, trauma, handicap of overbelasting. Ergotherapie Noord-Limburg is ontstaan uit een samenvoeging van de praktijken Lotus ergotherapie, Ergotherapie van Lin en Kinderergotherapie Moon. Door de samenvoeging van deze praktijken, kan de ergotherapeutische zorg in de regio’s Horst aan de Maas – Venlo – Peel en Maas – Venray gecontinueerd en verbeterd worden en bieden wij een uitgebreide expertise op de volgende gebieden:

Kinderen: Schrijfproblemen | Sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking) | Planmatig handelen | Zelfredzaamheid | Schoolse vaardigheden
Volwassenen: Dementie | Parkinson | Multiple Sclerose | NAH | Valpreventie | Cognitieve revalidatie | Arbeid & Gezondheid | Oncologie | Reumatische aandoeningen | COPD | Chronische pijn- en vermoeidheid | Lig/zitproblematiek.

Vergoedingen

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en is opgenomen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. In sommige gevallen kunt u via uw aanvullende verzekering meer behandeluren (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Dit kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar. Ook een aanvraag voor mantelzorgers of advies aan de thuiszorg kan door de zorgverzekeraar vergoed worden. Ergotherapie Noord-Limburg heeft contracten met alle zorgverzekeraars, zodat de behandeling rechtstreeks wordt gedeclareerd. De 10 behandeluren ergotherapie vallen onder het eigen risico.

Als de polis van uw zorgverzekering ontoereikend is, kunt u besluiten de resterende behandelingen voor ergotherapie zelf te betalen. Wij hanteren de tarieven zoals beschreven in bijgevoegd document: Tarievenlijst.

Directe toegankelijkheid ergotherapie

De meeste zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om zonder verwijzing bij de ergotherapeut te komen. Tijdens het eerste consult wordt dan een screening afgenomen die teruggekoppeld wordt aan uw huisarts. Bij complexe medische situaties is altijd een verwijzing van de huisarts nodig, als dit bij u van toepassing is zal de ergotherapeut dit tijdens het eerste consult aangeven.

Kwaliteit

Ergotherapie Noord-Limburg wil kwalitatief goede zorg leveren. Daarom investeren wij in ons team op het gebied van scholing, intervisie en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten. U kunt altijd rekenen op de beste behandeling!

  • Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen nemen alle ergotherapeuten regelmatig deel aan bij- of nascholingen.
  • Wij nemen deel aan verschillende netwerken en kwaliteitskringen, waarbij we samenwerken met andere zorgverleners om de beste zorg te realiseren. De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet, MS Zorg Nederland en Isozzon. Daarnaast nemen wij deel aan de Kenniskring EDOMAH Noord- en Midden Limburg en het Overleg KinderErgotherapie (OKE).
  • Ergotherapie Noord-Limburg werkt nauw samen met onder andere (huis)artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, thuiszorgteams, gemeenten en scholen.
  • De praktijk is lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en werkt volgens de wettelijke regelingen, kwaliteitseisen en maatschappelijk aanvaardbare omgangsvormen.
  • Alle therapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
  • Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze praktijk. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In onze privacyverklaring (LINK) brengen wij u op de hoogte van de verzameling van gegevens, wat hiermee gebeurt en waarom we deze verzamelen.
  • Wij doen er alles aan om uw behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn of een klacht hebben, bespreek dit dan met uw ergotherapeut zodat er gezamenlijk gezocht kan worden naar een oplossing. Mocht er op deze manier geen oplossing worden gevonden, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Paramedici.

Het team

Merel Thissen-Janssen

Praktijkhouder | Ergotherapeut Expertise: volwassenen | cognitieve revalidatie Netwerken: MS Zorg Nederland | EDOMAH | ParkinsonNet Werkdagen: ma - di - wo - do

Amy Aerts

Ergotherapeut | Handtherapeut Expertise: volwassenen | handtherapie | cognitieve revalidatie Netwerken: EDOMAH Werkdagen: ma - di - wo - do

Irene Frencken

Specialist Kinderergotherapie Expertise: kinderen | sensorische integratie | ReAttach Netwerken: OKE (Overleg KinderErgotherapie) Werkdagen: ma - wo - do

Femke Crommentuijn

Ergotherapeut Expertise: kinderen | sensorische integratie Netwerken: OKE (Overleg KinderErgotherapie) Werkdagen: ma - di - wo - do

Heike Vullings

Ergotherapeut Expertise: volwassenen | cognitieve revalidatie | Oncologie Netwerken: ISOZzon Werkdagen: ma - di - do

Danique van der Sterren

Ergotherapeut Expertise: kinderen | sensorische integratie Netwerken: OKE (Overleg KinderErgotherapie) Werkdagen: di - vr

Anke Hermans

Ergotherapeut Expertise: volwassenen | cognitieve revalidatie Netwerken: ParkinsonNet, MS Zorg Nederland Werkdagen: ma - di - do - vr

Anne Muller

Ergotherapeut Expertise: kinderen | sensorische integratie Netwerken: OKE (Overleg KinderErgotherapie) Werkdagen: ma - wo