Volwassenen

Wat doet een ergotherapeut?

Ergotherapie draait om het concrete, praktische handelen van alledag. Onze ergotherapeuten kunnen u helpen om de dagelijkse activiteiten (weer) zo optimaal en zelfstandig mogelijk uit te voeren. Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, vervoer en het uitvoeren van werk en hobby’s. Ook kunnen wij zo nodig begeleiden bij de aanvraag van hulpmiddelen of voorzieningen, en geven wij advies over aanpassingen in de woon- of werksituatie. Voor activiteiten die problemen opleveren in het dagelijks leven, maar voor u wel heel belangrijk zijn, wordt samen gezocht naar een praktische oplossing. De kracht van ergotherapie is het slim gebruik maken van de mogelijkheden van elke cliënt, om op die manier de beperkingen te omzeilen.

Hulpvragen

Enkele hulpvragen waarbij de ergotherapeut ingeschakeld kan worden:

Werkwijze

Aanmelding

U kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Bij de meeste verzekeringen is geen verwijzing voor ergotherapie nodig en kunt u via DTE (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie) terecht. Tijdens het eerste consult wordt dan een korte screening afgenomen welke wordt teruggekoppeld aan uw huisarts. Wij streven er naar binnen 5 werkdagen bij u langs te komen voor een eerste consult. De meeste behandelingen vinden bij u aan huis plaats, maar indien nodig kan dit ook op een van onze praktijklocaties.

Kennismaking

Tijdens het eerste consult met één van onze ergotherapeuten, nemen wij graag de tijd om u beter te leren kennen en te bekijken welke ergotherapeutische hulpvragen er zijn. Samen met de ergotherapeut brengt u in kaart welke dagelijkse activiteiten voor u belangrijk zijn en bij welke dagelijkse handelingen u beperkingen ervaart. Dit gebeurt meestal door een gesprek, vragenlijst of observatie van activiteiten. Wij kunnen dan goed in kaart brengen waarom iets niet lukt.

Behandeling

Als de ergotherapeutische hulpvragen in kaart zijn gebracht, wordt er samen met de ergotherapeut besproken waar de komende tijd aan gewerkt wordt. Welk doel is het belangrijkste om te bereiken? Afhankelijk van de vraagstelling bestaat de ergotherapiebehandeling uit training van vaardigheden, adviseren en/of coaching. Ook kunnen wij zo nodig begeleiden bij de aanvraag van hulpmiddelen of voorzieningen, en geven wij advies over aanpassingen in de woon- of werksituatie.

Afronding

Na een aantal consulten evalueert de ergotherapeut met u hoe de behandeling verloopt en of er nog doelen zijn waar aan gewerkt kan worden. Indien alle doelen zijn bereikt wordt de ergotherapiebehandeling afgerond. Uw huisarts of specialist wordt op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling. Indien nodig kan er in de toekomst altijd een nieuw consult ingepland worden.

Expertise

Ergotherapie Noord-Limburg heeft zich door middel van aanvullende scholingen, werkervaring en deelname in netwerken op een aantal gebieden extra gespecialiseerd. Op deze terreinen zijn onze ergotherapeuten extra deskundig: